Alle berichten van Jan van Hegelsom

JVH Ontwikkeling

JVH Ontwikkeling BV is , sinds de oprichting in december 2006, actief als onafhankelijk vastgoedadviesbureau en als kwaliteits- planontwikkelaar van woningbouwprojecten en commercieel vastgoed.

De ambitie van JVH Ontwikkeling BV is gericht op het integraal realiseren van woon- en werkomgeving, waarbij kwaliteit van gebiedsontwikkeling een hoogwaardige eenheid vormt met respect voor de gebouwde omgeving. Hierbij zijn de stedenbouwkundige opzet, de inrichting van de openbare ruimte, de leefomgeving en de architectuur van het project van essentieel belang.

JVH Ontwikkeling BV wil woon- en werkomgevingen ontwikkelen waarbij bewoners een “ thuisgevoel” ervaren. Dit geeft de buurt of woonwijk een uniek karakter en stimuleert onderling contact en individuele participatie en zorgt voor een trots gevoel onder de bewoners.

1VB 2VB 3VB